Dziś 23 maja 2022

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „SELEKCJE.PL”

(obowiązuje od dnia 25.04.2020 r.) 

    I.       Definicje stosowane w Regulaminie

 

1.     Administrator – właściciel Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”.

2.     Cele marketingowe - czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług Podmiotów współpracujących, wykonywane różnymi technikami oddziaływania na odbiorcę.

3.     Informacje handlowe - oznaczają każdą formę informacji mającej na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, usług lub marki Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”.

4.     Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”, której treścią jest przesyłanie informacji handlowych i marketingowych na wskazany przez nich adres e-mail.

5.     Podmioty Współpracujące – podmioty, które współpracują z Administratorem jednorazowo lub periodycznie w Celach marketingowych na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz plikach cookies.

6.     Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL”. - zorganizowana struktura informatyczno-informacyjna podłączona z siecią Internet, stworzona przez Administratora, umożliwiająca korzystanie mechanizmów informatycznych przez Internet, znajdująca się pod adresem internetowym https://selekcje.pl.

7.     Usługi elektroniczne - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora.

8.     Użytkownik - każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”.

 

   II.       Usługi oferowane w ramach Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”

 

1.     Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL” służy do prezentacji oferty handlowej Podmiotów Współpracujących.

2.     Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL” nie prowadzi sprzedaży prezentowanych artykułów i usług.

3.     Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL” zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów Współpracujących. Użytkownik przechodząc do serwisów internetowych Podmiotów Współpracujących powinien zapoznać się z obowiązującymi na nich politykami bezpieczeństwa danych oraz warunkami świadczenia usług.

 

 III.       Ochrona praw autorskich

 

1.     Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL” zawiera dokumenty, znaki towarowe i inne materiały, a zwłaszcza dźwięki, grafiki, zdjęcia i materiały wideo, chronione prawem autorskim na rzecz Administratora. Wśród materiałów udostępnianych za pomocą Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL” znajdują się zarówno dokumenty chronione prawem autorskim na rzecz Administratora, a także inne, do których prawa posiadają Podmioty współpracujące, rozpowszechniane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów, w tym także umów licencyjnych.

2.     Zawartość Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”, w tym jego układ i treść, stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i tym samym podlega ochronie prawnej.

3.     Żadna z części Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL” nie może być w jakikolwiek sposób kopiowana bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora. Każda, uzyskana w sposób legalny, kopia fragmentu Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”, powinna być opatrzona stosowną informacją „Copyright © Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL”.

 

 IV.       Newsletter

1.     Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL” udostępnia usługę bezpłatnego Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     Newsletter jest usługą, która polega na informowaniu Użytkowników o akcjach promocyjnych, marketingowych, konkursach i nowościach dotyczących produktów i usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL” przez Podmioty współpracujące, poprzez periodyczne wysyłanie wybranych informacji drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.

3.     Zamówienie usługi Newsletter jest możliwe poprzez zapisanie się na Newsletter w Serwisie Internetowym „SELEKCJE.PL” poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail. Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.     Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować ze świadczonej przez Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL” usługi Newslettera. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania.

 

  V.       Postanowienia dodatkowe

 

1.     Jeżeli Administrator przyzna taką możliwość, Użytkownik może wyrażać opinie na temat towarów i usług prezentowanych przez Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL”.

2.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w na stronie Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL” wypowiedzi Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania w całości lub w części komentarzy, w tym obraźliwych, wprowadzających w błąd i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny.

 

 VI.       Zmiany Regulaminu

 

1.     Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

2.     Korzystanie przez Użytkownika ze strony Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL” po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

 

Dążymy do dokładności i uczciwości w przedstawiani informacji o osobach i wydarzeniach na naszej stronie. Jeśli zobaczysz coś, co nie wygląda dobrze, nie jest poprawne, skontaktuj się z nami!