Dziś 23 maja 2022

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

Zgodnie z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, Administrator informuje użytkowników o zasadach przechowywania informacji na urządzeniach należących do Użytkowników przy pomocy tzw. plików cookies.

Administratorem jest właściciel Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”.

Użytkownikami są wszystkie osoby korzystające w jakikolwiek sposób z Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”.

Administrator wypełniając nałożone na niego ustawą obowiązki, określa poniżej zasady przechowywania oraz udostępniania informacji na urządzeniach końcowych

I. Co to są pliki cookies i jakie są ich rodzaje?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne służące do korzystania ze stron internetowych, a przechowywane na urządzeniach Użytkowników. Pliki cookies są umieszczane na urządzeniu Użytkownika w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies stosowane przez Administratora zawierają m.in. nazwę domeny pod którą znajduje się Serwis Internetowy „SELEKCJE.PL”, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz konkretną wartość. Pozwalają w uproszczeniu na identyfikację oprogramowania i dostosowanie dzięki tej informacji funkcji Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL” do indywidualnych wymagań odbiorcy.

Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies:

a. sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika tylko do czasu zakończenia sesji używanej przez niego przeglądarki, a następnie automatycznie usuwane;

b.     trwałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia, jednak nie dłużej niż określony przez Administratora czas.

II. Do czego wykorzystuje się pliki cookies?

Administrator stosuje pliki cookies przede wszystkim do dostosowania strony Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”  do indywidualnych potrzeb jego Użytkowników.  Administrator wykorzystuje cookies w opisanych poniżej celach:

a.     przystosowanie zawartości strony Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL” do indywidulanych preferencji Użytkownika tj. czcionki, sposób wyświetlania, język,

b.     zapamiętanie ustawień uprzednio zdefiniowanych przez Użytkownika np. trwałe wyłączenie wyskakujących okienek, reklam itp.,

c.     tworzenia w pełni anonimowych statystyk korzystania ze strony Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”, w celu jego ulepszenia i optymalizacji.

III. Bezpieczeństwo

Żaden z rodzajów wykorzystywanych przez Administratora plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych dotyczących Użytkowników. Za pomocą plików cookies nie mogą się także przedostać na urządzenie Użytkownika żadne wirusy ani złośliwe oprogramowanie. 

IV. Zmiany warunków przechowywania i wyłączenie plików cookies

Za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej, Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić warunki przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. W szczególności może zablokować automatyczną obsługę tego rodzaju plików lub zdefiniować ostrzeżenie o próbie ich umieszczenia na wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

W każdej chwili, za pomocą dostępnych w przeglądarce ustawień, można usunąć wszystkie lub wybrane pliki cookies z urządzenia. W taki sam sposób można także na stałe zablokować ich używanie.

Ograniczenie lub usunięcie plików cookies może doprowadzić do zmiany funkcjonalności niektórych elementów strony Serwisu Internetowego „SELEKCJE.PL”.

 

 

Dążymy do dokładności i uczciwości w przedstawiani informacji o osobach i wydarzeniach na naszej stronie. Jeśli zobaczysz coś, co nie wygląda dobrze, nie jest poprawne, skontaktuj się z nami!